براساس هماهنگی بعمل آمده با شرکت جی دیتا و حسب موافقت آن شرکت، طرح ویژه جایگزینی آنتی ویروس جی دیتا نسخه سازمانی تا پایان خرداد ماه ۹۴ تمدید گردید.

   جهت دریافت اطلاعات تکمیلی، لطفا با واحد فروش شرکت رایان سامانه آرکا تماس حاصل فرمایید.

تمدید طرح ویژه جایگزینی آنتی ویروس جی دیتا نسخه سازمانی

تمدید طرح ویژه جایگزینی آنتی ویروس جی دیتا نسخه سازمانی